Revize a kontroly

Každá společnost je odpovědná za veškerá zařízení i vybavení, které má ve svém majetku nebo v pronájmu (lezecká technika, tlakové nádoby, plynová zařízení, tlaková zařízení, zdvihací zařízení, elektrická zařízení, elektrické ruční nářadí, regálové systémy atd.).

Zároveň odpovídá za provoz svého vozového parku, vysokozdvižných vozíků, paletových vozíků, plošin, jeřábů apod.

Společnost je také odpovědna za prostředky požární ochrany – přenosné hasicí přístroje, požární hydranty, zařízení pro odvod tepla a kouře, detektory kouře, elektronická požární signalizace, nouzové osvětlení, stabilní hasicí zařízení, požární evakuační rozhlas, požární uzávěry, požárně dělící konstrukce aj.

Vaše firma musí provádět pravidelné předepsané kontroly a revize veškerého vybavení společnosti, na které se vztahují požadavky platných legislativních a technických předpisů.

 

NA ÚSEKU FACILITY MANAGEMENTU PROVÁDÍME TYTO ČINNOSTI:

 • Poradenská činnost v oblasti předepsaných revizí a kontrol
 • Organizování výběrových řízení na provedení revizí a kontrol
 • Provádění veškerých revizí a kontrol skrze jednoho dodavatele M3 konzult, s.r.o.
 • Hlídání termínů k provedení následných revizí a kontrol
 • Hodnocení prostředí, na jehož základě se stanovují termíny revizí a kontrol
 • Zapracování všech revizí a kontrol do dokumentace PO a BOZP
 • Provedení auditu prováděných revizí a kontrol a skutečně užívaných zařízení
 • Revize pevných elektrických rozvodů
 • Revize hromosvodu
 • Revize nouzového osvětlení
 • Revize elektrických spotřebičů
 • Revize a kontroly vyhrazených plynových zařízení
 • Revize a kontroly vyhrazených tlakových zařízení
 • Revize a kontroly vyhrazených zdvihacích zařízení
 • Periodická revize přenosných hasicích přístrojů (PHP)
 • Tlaková zkouška PHP
 • Opravy a instalace PHP
 • Revize vnitřních odběrných míst požárních hydrantů
 • Revize vnějších odběrných míst požárních hydrantů
 • Opravy a instalace hydrantových kompletů a jejich částí
 • Revize suchovodů