Požární ochrana

Nabízíme Vám komplexní a jasný přístup při řešení požární ochrany (dále jen PO) ve Vaší společnosti.

Zajistíme pro Vás:

 • Legislativní minimum, které musíte splnit na základě legislativních požadavků.
 • Rádi vás budeme pravidelně školit, provádět preventivní kontroly, zastupovat při jednání se státním požárním dozorem a soustavně Vám radit a vést Vás při řešení požární ochrany.
 • Rádi Vám také zajistíme vysoce nadstandardní služby v PO.

JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY

 • Zpracujeme Vám dokumentaci PO, popř. provedeme její jednorázovou aktualizaci
 • Zajistíme Vám školení v PO
 • Poradíme Vám s Vaším problémem
 • Provedeme audit PO

Dáme Vám PO jednorázově do pořádku

 

STÁLÁ PORADENSKÁ SLUŽBA

 • Budeme Vám dlouhodobě řešit PO
 • Průběžně aktualizujeme dokumentaci
 • Zajistíme potřebná školení
 • Provedeme pravidelné preventivní kontroly PO na pracovišti
 • Pohlídáme veškeré termíny
 • V případě problému jsme stále na telefonu

Zbavíme vás dlouhodobě všech starostí s požární ochranou. Za naši práci ručíme.

 

CO MUSÍ VAŠE FIRMA V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY ZAJISTIT?

 • ZPRACOVAT provozně bezpečnostní DOKUMENTACI POŽÁRNÍ OCHRANY – dle zařazení do činnosti požárního nebezpečí
 • AKTUALIZOVAT tuto dokumentaci PO – minimálně 1x ROČNĚ
 • Zajistit ŠKOLENÍ na úseku PO – vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci, preventivní požární hlídky, preventisté PO, seznámení s místními riziky a další
 • Zajistit PREVENTIVNÍ PROHLÍDKU PO na pracovišti – dle začlenění činnosti do kategorie požárního nebezpečí (PN), a to
  v intervalu 1x ročně – bez zvýšeného PN, 2x ročně – se zvýšeným PN, 4x ročně – s vysokým PN
 • VYBAVIT své prostory PROSTŘEDKY PO – např. přenosné hasicí přístroje – dle projektové dokumentace PO
 • VYBAVIT své prostory EVAKUAČNÍM A BEZPEČNOSTNÍM ZNAČENÍM PO
 • Provádět pravidelné REVIZE – např. pevné el. rozvody, hromosvody, elektrické spotřebiče, přenosné hasicí přístroje a další a další úkony dle místních podmínek…