BOZP

MUSÍTE BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠIT?

Pokud řešíte interní vztah zaměstnanec a zaměstnavatel nebo se na Vašem pracovišti vyskytují „pracovníci z jiných firem, návštěvy nebo zákazníci, pak ANO bezpečnost práce jste povinni řešit.

Na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) jsme schopni Vám pomoci s následujícími činnostmi:

 • Odborné konzultace – máte problém v BOZP? My Vám ho pomůžeme vyřešit
 • Posouzení stavu BOZP ve Vašich prostorech a návrh opatření
 • Zpracování dokumentace BOZP
 • Informace – např. o změnách v oblasti BOZP a jejich možného dopadu na Vás
 • Poradenská činnost
 • Školení v BOZP a poskytování první pomoci
 • Preventivní kontroly BOZP na Vašem pracovišti
 • Provedení cílených bezpečnostních auditů
 • Hlídání termínů revizí, kontrol, školení atd.
 • Asistence – při řešení mimořádných událostí (např. pracovní úrazy), při kontrolách státního odborného dozoru

CO MUSÍ VAŠE SPOLEČNOST V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE ZAJISTIT?

 • ZPRACOVAT tzv. provozně bezpečnostní DOKUMENTACI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – dle místních podmínek ve Vaší společnosti
 • AKTUALIZOVAT dokumentaci BOZP – minimálně 1x ročně
 • Zajistit ŠKOLENÍ na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci, řidiči referentských vozů, základy poskytování první pomoci, seznámení s místními riziky a další
 • Zpracovat ANALÝZU RIZIKA pracovní činnosti popř. prostředí, ve kterém se Vaši zaměstnanci pohybují
 • Zajistit PREVENTIVNÍ KONTROLU BOZP na pracovišti – minimálně 1x ročně
 • VYBAVIT zaměstnance vhodnými OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI PROSTŘEDKY (OOPP)
 • Preventivně PŘEDCHÁZET PRACOVNÍM ÚRAZŮM, v případě jejich vzniku je řešit
 • VYBAVIT prostory LÉKÁRNIČKOU PRVNÍ POMOCI
 • Zajistit realizaci základního BEZPEČNOSTNÍHO ZNAČENÍ
 • Provádět pravidelné REVIZE vyhrazených technických zařízení (VTZ) – revize elektrických spotřebičů, pevné el. rozvody, hromosvody, vyhrazená tlaková zařízení, vyhrazená plynová zařízení, vyhrazená zdvihací zařízení
 • Být nápomocný při kontrolách ze strany STÁTNÍHO ODBORNÉHO DOZORU – např. oblastní inspektorát práce a další dle místních podmínek