Požární ochrana

Nabízíme Vám komplexní a jasný přístup při řešení požární ochrany (dále jen PO) ve Vaší společnosti.

Zajistíme pro Vás:

 • Legislativní minimum, které musíte splnit na základě legislativních požadavků.
 • Rádi vás budeme pravidelně školit, provádět preventivní kontroly, zastupovat při jednání se státním požárním dozorem a soustavně Vám radit a vést Vás při řešení požární ochrany.
 • Rádi Vám také zajistíme vysoce nadstandardní služby v PO.

JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY

 • Zpracujeme Vám dokumentaci PO, popř. provedeme její jednorázovou aktualizaci
 • Zajistíme Vám školení v PO
 • Poradíme Vám s Vaším problémem
 • Provedeme audit PO

 
Dáme Vám PO jednorázově do pořádku

STÁLÁ PORADENSKÁ SLUŽBA

 • Budeme Vám dlouhodobě řešit PO
 • Průběžně aktualizujeme dokumentaci
 • Zajistíme potřebná školení
 • Provedeme pravidelné preventivní kontroly PO na pracovišti
 • Pohlídáme veškeré termíny
 • V případě problému jsme stále na telefonu

 
Zbavíme vás dlouhodobě všech starostí s požární ochranou. Za naši práci ručíme.

 

CO MUSÍ VAŠE FIRMA V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY ZAJISTIT?

 • ZPRACOVAT provozně bezpečnostní DOKUMENTACI POŽÁRNÍ OCHRANY – dle zařazení do činnosti požárního nebezpečí
 • AKTUALIZOVAT tuto dokumentaci PO – minimálně 1x ROČNĚ
 • Zajistit ŠKOLENÍ na úseku PO – vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci, preventivní požární hlídky, preventisté PO, seznámení s místními riziky a další
 • Zajistit PREVENTIVNÍ PROHLÍDKU PO na pracovišti – dle začlenění činnosti do kategorie požárního nebezpečí (PN), a to
  v intervalu 1x ročně – bez zvýšeného PN, 2x ročně – se zvýšeným PN, 4x ročně – s vysokým PN
 • VYBAVIT své prostory PROSTŘEDKY PO – např. přenosné hasicí přístroje – dle projektové dokumentace PO
 • VYBAVIT své prostory EVAKUAČNÍM A BEZPEČNOSTNÍM ZNAČENÍM PO
 • Provádět pravidelné REVIZE – např. pevné el. rozvody, hromosvody, elektrické spotřebiče, přenosné hasicí přístroje a další a další úkony dle místních podmínek…

Kliknutím souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close