Bezpečnost práce – BOZP

Na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) jsme schopni Vám pomoci s následujícími činnostmi:

 • Odborné konzultace – máte problém v BOZP? My Vám ho pomůžeme vyřešit
 • Posouzení stavu BOZP ve Vašich prostorech a návrh opatření
 • Zpracování dokumentace BOZP
 • Informace – např. o změnách v oblasti BOZP a jejich možného dopadu na Vás
 • Poradenská činnost
 • Školení v BOZP a poskytování první pomoci
 • Preventivní kontroly BOZP na Vašem pracovišti
 • Provedení cílených bezpečnostních auditů
 • Hlídání termínů revizí, kontrol, školení atd.
 • Asistence – při řešení mimořádných událostí (např. pracovní úrazy), při kontrolách státního odborného dozoru

MUSÍTE BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠIT?

Pokud řešíte interní vztah zaměstnanec a zaměstnavatel nebo se na Vašem pracovišti vyskytují „pracovníci z jiných firem, návštěvy nebo zákazníci, pak ANO bezpečnost práce jste povinni řešit.

 

CO MUSÍ VAŠE SPOLEČNOST V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE ZAJISTIT?

 • ZPRACOVAT tzv. provozně bezpečnostní DOKUMENTACI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – dle místních podmínek ve Vaší společnosti
 • AKTUALIZOVAT dokumentaci BOZP – minimálně 1x ročně
 • Zajistit ŠKOLENÍ na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci, řidiči referentských vozů, základy poskytování první pomoci, seznámení s místními riziky a další
 • Zpracovat ANALÝZU RIZIKA pracovní činnosti popř. prostředí, ve kterém se Vaši zaměstnanci pohybují
 • Zajistit PREVENTIVNÍ KONTROLU BOZP na pracovišti – minimálně 1x ročně
 • VYBAVIT zaměstnance vhodnými OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI PROSTŘEDKY (OOPP)
 • Preventivně PŘEDCHÁZET PRACOVNÍM ÚRAZŮM, v případě jejich vzniku je řešit
 • VYBAVIT prostory LÉKÁRNIČKOU PRVNÍ POMOCI
 • Zajistit realizaci základního BEZPEČNOSTNÍHO ZNAČENÍ
 • Provádět pravidelné REVIZE vyhrazených technických zařízení (VTZ) – revize elektrických spotřebičů, pevné el. rozvody, hromosvody, vyhrazená tlaková zařízení, vyhrazená plynová zařízení, vyhrazená zdvihací zařízení
 • Být nápomocný při kontrolách ze strany STÁTNÍHO ODBORNÉHO DOZORU – např. oblastní inspektorát práce a další dle místních podmínek

Kliknutím souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close