Úvod

Aktivity z oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce jsou důležité pro firmy nejen kvůli respektování příslušné legislativy, jejímž nedodržením se firmy vystavují riziku pokut, ale především kvůli prevenci požárů a pracovních úrazů a obecně dobrým pracovním podmínkám.

Mnohým problémům lze předejít včasnou revizí používaného zařízení a také kvalitním proškolením zaměstnanců.

  • Praxe od r. 2007
  • Poskytujeme komplexní služby – 1 dodavatel na všechno.
  • Staráme se o 86 stálých klientů s 346 provozovnami po celé ČR.
  • Jsme spolehliví
  • Termíny plníme včas
  • Chceme pomáhat
  • Nabízíme kvalitní služby za přijatelné ceny

… DĚLÁME TO JINAK…