Krizové plánování

V rámci poradenských služeb v oblasti krizového plánování a krizové řízení si Vám dovolujeme nabídnout zpracování krizového plánu pro Vaši společnost. Zohledníme požadavky příslušného krajského úřadu, hasičského záchranného sboru apod., a budeme nápomocni při dalším rozvoji v rámci stávajících funkčních systémů PO a BOZP ve Vaší společnosti.

TROCHU LEGISLATIVY:

Krizový plán dnes nachází svou působnost v rámci platné legislativy, tj. zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, v platném znění, NV. č. 462/2000 Sb., v platném znění, zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářské mobilizaci, v platném znění, stanovuje působnost příslušných úřadů, v rámci zpracování např. krajského krizového plánu, krizového plánu měst a obcí s rozšířenou působností, definuje požadavky a rozsah informací a určuje zařazení soukromého subjektu do plánu krizové připravenosti.

 

POTŘEBUJETE KRIZOVÝ PLÁN?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Můžete si dovolit uzavřít Vaši firmu na dobu delší než 2 dny?
 • Můžete si dovolit dlouhodobý výpadek elektrického proudu?
 • Dokážete Váš objekt neprodleně evakuovat?
 • Vědí zaměstnanci jak se chovat při nestandardních mimořádných událostech (MU)?
 • Máte vypracován systém přenosu informací při vzniku MU?
 • Znáte místní rizika, která z vnějšku ovlivní Váš provoz?

Pokud jste na předchozí otázky zpravidla odpověděli NE, je pro Vás vhodným řešením zpracování „krizového plánu“, který bude lokálně analyzovat a řešit nestandardní MU jako např.:

 

 • došlo k přerušení dodávky vody (déle než 4 dny)
 • dlouhodobý výpadek el. proudu
 • narušení statiky budovy
 • povodně (záplavy) velkého rozsahu
 • teroristický útok
 • významná krádež, loupež
 • destrukce části budovy
 • narušení funkčnosti silničního a dopravního systému velkého rozsahu
 • sněhová kalamita
 • havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Kliknutím souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close