Krizové plánování

V rámci poradenských služeb v oblasti krizového plánování a krizové řízení si Vám dovolujeme nabídnout zpracování krizového plánu pro Vaši společnost. Zohledníme požadavky příslušného krajského úřadu, hasičského záchranného sboru apod., a budeme nápomocni při dalším rozvoji v rámci stávajících funkčních systémů PO a BOZP ve Vaší společnosti.

TROCHU LEGISLATIVY:

Krizový plán dnes nachází svou působnost v rámci platné legislativy, tj. zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, v platném znění, NV. č. 462/2000 Sb., v platném znění, zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářské mobilizaci, v platném znění, stanovuje působnost příslušných úřadů, v rámci zpracování např. krajského krizového plánu, krizového plánu měst a obcí s rozšířenou působností, definuje požadavky a rozsah informací a určuje zařazení soukromého subjektu do plánu krizové připravenosti.

 

POTŘEBUJETE KRIZOVÝ PLÁN?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Můžete si dovolit uzavřít Vaši firmu na dobu delší než 2 dny?
 • Můžete si dovolit dlouhodobý výpadek elektrického proudu?
 • Dokážete Váš objekt neprodleně evakuovat?
 • Vědí zaměstnanci jak se chovat při nestandardních mimořádných událostech (MU)?
 • Máte vypracován systém přenosu informací při vzniku MU?
 • Znáte místní rizika, která z vnějšku ovlivní Váš provoz?

Pokud jste na předchozí otázky zpravidla odpověděli NE, je pro Vás vhodným řešením zpracování „krizového plánu“, který bude lokálně analyzovat a řešit nestandardní MU jako např.:

 

 • došlo k přerušení dodávky vody (déle než 4 dny)
 • dlouhodobý výpadek el. proudu
 • narušení statiky budovy
 • povodně (záplavy) velkého rozsahu
 • teroristický útok
 • významná krádež, loupež
 • destrukce části budovy
 • narušení funkčnosti silničního a dopravního systému velkého rozsahu
 • sněhová kalamita
 • havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky